ماشین های خلا V خارجی عمودی

  • Vertical External Vacuum Packaging Machine

    دستگاه بسته بندی خلاac خارجی عمودی

    DZ (Q) -600 لیتر

    این دستگاه یک ماشین بسته بندی خلا vac خارجی عمودی ، دارای یک مهر و موم عمودی است که برای بسته بندی خلاuum یا بادی برخی از اقلام یا محصولات با حجم زیاد مناسب است که به راحتی ریخته می شوند.