تیم

ما یک خانواده بزرگ با تقسیم کار مشخص هستیم: بخش فروش، امور مالی، بازاریابی، تولید و مدیریت.ما تیمی از مهندسین داریم که دهه‌ها به تحقیق و توسعه فناوری اختصاص داده‌اند، و گروهی از کارگران با سال‌ها تجربه در ساخت ماشین داریم.بنابراین، ما قادر به ارائه راه حل بسته بندی حرفه ای و فردی با توجه به درخواست های مختلف و خواستار مشتریان هستیم.

روحیه تیمی

حرفه ای
ما یک تیم حرفه ای هستیم که همیشه اعتقاد اصلی به متخصص بودن، خلاق بودن و توسعه حقوق مالکیت معنوی را حفظ می کنیم.

تمرکز
ما تیمی متمرکز هستیم و همیشه بر این باوریم که هیچ محصول باکیفیتی بدون تمرکز کامل بر فناوری، کیفیت و خدمات وجود ندارد.

رویا
ما یک تیم رویایی هستیم که رویای مشترک را به اشتراک می گذاریم تا یک شرکت عالی باشیم.

سازمان

مدیر کل

بخش فروش

فروش داخلی

فروش بین المللی

بازار یابی

بخش مالی

تدارکات

صندوقدار

حسابداری

بخش تولید

مونتاژ 1

مونتاژ 2

کاردستی

کنترل عددی

طراحی صفحه فلزی

طراحی برق و پنوماتیک

پس از فروش

بخش فناوری

طراحی محصول

تحقیق و توسعه

بخش اداری

بخش منابع انسانی

لجستیک

گارد امنیت

تصویر تیم