ویدیوهای UTIENPACK

دستگاه بسته بندی سفت و سخت ترموفرمینگ

ماشین آلات بسته بندی پوست خلاء ترموفرمینگ

ماشین آلات بسته بندی انعطاف پذیر ترموفرمینگ

درزگیر سینی نیمه اتوماتیک

درزگیر سینی اتوماتیک پیوسته

جوشکار بنر

دستگاه بسته بندی فشرده

سیلر لوله التراسونیک