سیلر اتوماتیک سینی مداوم

  • Continuous automatic tray sealer

    سیلر اتوماتیک سینی مداوم

    سری FSC

    سیلر سینی خودکار سری FSG به دلیل کارایی بالا به طور گسترده ای برای تولید حمام مواد غذایی استفاده می شود. برای سینی های با اندازه و شکل های مختلف قابل تنظیم است. همچنین استفاده از بسته بندی اتمسفر اصلاح شده یا بسته بندی پوستی یا هر دو ترکیب اختیاری است.